05.03.2018 09:49

Programul vizitelor de evaluare externă 05.03.2018-09.03.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 05.03.2018-09.03.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Academia de Studii Economice din București

2. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

3. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

4. Universitatea din Oradea

5. Academia Tehnică Militară din București

6. Universitatea „Politehnica” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE