06.06.2017 12:04

Programul vizitelor de evaluare externă (05.06.2017-09.06.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 05.06.2017-09.06.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Transilvania” din Brașov

2. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

4. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

5. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

6. Universitatea din Oradea

7. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

8. Universitatea „Ovidius” din Constanța

9. Universitatea Națională de Arte din București

10. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

11. Universitatea Ecologică din București

12. Universitatea din Craiova

13. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

14. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE