07.01.2019 12:59

Programul vizitelor de evaluare externă (07.01.2019-11.01.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 07.01.2019-11.01.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din Oradea

2. Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu-Mureș

3. Universitatea „Sapienția” din Cluj-Napoca

4. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

5. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

6. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

8. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE