07.05.2018 10:16

Programul vizitelor de evaluare externă (07.05.2018-11.05.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 07.05.2018-11.05.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

2. Universitatea din Petroșani

3. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

4. Universitatea din București

5. Universitatea „Hyperion” din București

6. Universitatea „Bioterra” din București

7. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

8. Universitatea din Oradea
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE