08.01.2018 14:40

Programul vizitelor de evaluare externă (08.01.2018-12.01.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 08.01.2018-12.01.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Ovidius” din Constanța

2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Universitatea Politehnica Timișoara

4. Academia Tehnică Militară din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE