08.04.2019 09:54

Programul vizitelor de evaluare externă 08.04.2019-12.04.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 08.04.2019-12.04.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

2. Universitatea din Craiova

3. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

4. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

5. Universitatea „Spiru Haret” din București

6. niversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

7. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

8. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

9. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

11. Universitatea Ecologică din București

12. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

13. Universitatea Româno-Americană din București

14. Universitatea „Emanuel” din Oradea

15. Universitatea din Oradea

16. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

17. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București

18. Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE