10.04.2017 10:10

Programul vizitelor de evaluare externă (10.04.2017-14.04.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 10.04.2017-14.04.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea „Transilvania” din Brașov

3. Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

4. Universitatea „Artifex” din București

5. Universitatea „Politehnica” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE