10.06.2019 13:58

Programul vizitelor de evaluare externă (10.06.2019-14.06.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 10.06.2019-14.06.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Ovidius” din Constanța

2. Universitatea din București

3. Universitatea din Pitești

4. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța

5. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

6. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

7. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

8. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

9. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

10. Universitatea „Spiru Haret” din București

11. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

12. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

13. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE