10.12.2018 10:39

Programul vizitelor de evaluare externă (10.12.2018-14.12.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 10.12.2018-14.12.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

3. Universitatea din Oradea

4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

5. Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu-Mureș

6. Universitatea „Sapienția” din Cluj-Napoca

7. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE