11.02.2019 13:59

Programul vizitelor de evaluare externă (11.02.2019-15.02.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 11.02.2019-15.02.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

2. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

3. Universitatea de Vest din Timișoara
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE