11.11.2019 10:57

Programul vizitelor de evaluare externă (11.11.2019-15.11.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 11.11.2019-15.11.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

2. Universitatea din Pitești

3. Unviersitatea „Danubius” din Galați

4. Fundația „Gaudeamus” - Unviersitatea „Tomis” din Constanța

5. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

6. Universitatea Creștină „Partium” din Oradea

7. Universitatea din Petroșani

8. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

9. Universitatea „Ovidius” din Constanța

10. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

11. Universitatea de Vest din Timișoara
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE