11.12.2017 14:26

Programul vizitelor de evaluare externă (11.12.2017-15.12.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 11.12.2017-15.12.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Universitatea din Oradea

4. Universitatea din București

5. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

6. Universitatea „Valahia” din Târgoviște
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE