12.02.2018 11:10

Programul vizitelor de evaluare externă 12.02.2018-16.02.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 12.02.2018-16.02.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

2. Universitatea din Craiova

3. Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” – Universitatea „Ioan Slavici” din Timişoara
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE