12.03.2018 10:59

Programul vizitelor de evaluare externă 12.03.2018-16.03.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 05.03.2018-09.03.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Academia de Studii Economice din București

2. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

3. Universitatea din Oradea

4. Universitatea „Hyperion” din București

5. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

6. Universitatea Creștină „Partium” din Oradea

7. Unviersitatea „Valahia” din Târgoviște

8. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București

9. Universitatea din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE