13.03.2017 09:18

Programul vizitelor de evaluare externă (13.03.2017-17.03.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 13.03.2017-17.03.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

2. Universitatea Politehnica Timișoara

3. Universtiatea Tehnică din Cluj-Napoca

4. Universitatea din Oradea

5. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE