13.05.2019 12:54

Programul vizitelor de evaluare externă (13.05.2019-17.05.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 13.05.2019-17.05.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

3. Universitatea Ecologică din București

4. Universitatea Națională de Arte din București

5. Universitatea Națională de Muzică din București

6. Universitatea „Emanuel” din Oradea

7. Universitatea din Craiova

8. Unviersitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

9. Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București

10. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

11. Universitatea „George Bacovia” din Bacău

12. Universitatea din Oradea

13. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

14. Universitatea „Transilvania” din Brașov

15. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

16. Universitatea Politehnica Timișoara
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE