14.11.2017 13:40

Programul vizitelor de evaluare externă (13.11.2017-17.11.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 13.11.2017-17.11.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Politehnica” din București

2. Universitatea din Craiova

3. Universitatea „Ovidius” din Constanța

4. Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș

5. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Regele Mihai 1 al României” a Banatului din Timișoara

6. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

7. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

8. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

9. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

10. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE