14.01.2019 12:35

Programul vizitelor de evaluare externă (14.01.2019-18.01.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 14.01.2019-18.01.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napocaa

2. Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu-Mureș

3. Universitatea „Sapienția” din Cluj-Napoca

4. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

5. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

6. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7. Universitatea „ Petrol-Gaze” din Ploiești

8. Unviersitatea „Vasile Alcsandri” din Bacău

9. Unviersitatea „Dunărea de Jos” din Galați

10. Unviersitatea „Titu Maiorescu” din București

11. Universitatea Româno-Americană din București

12. Universitatea din Pitești

13. Academia de Studii Economice din București

14. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

15. Universitatea Politehnica din București

16. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE