14.05.2018 12:41

Programul vizitelor de evaluare externă (14.05.2018-18.05.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 14.05.2018-18.05.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din București

2. Universitatea din Oradea

3. Academia de Studii Economice din București

4. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

5. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș

6. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

7. Universitatea din Craiova

8. Universitatea „Politehnica” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE