15.01.2018 11:51

Programul vizitelor de evaluare externă (15.01.2018-19.01.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 15.01.2018-19.01.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Universitatea Politehnica din București

3. Universitatea „Transilvania” din Brașov

4. Academia de Studii Economice din București

5. Universitatea „Athenaeum” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE