16.04.2018 15:28

Programul vizitelor de evaluare externă 16.04.2018-20.04.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 16.04.2018-20.04.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Regele Mihai I al României” a Banatului din Timișoara

4. Universitatea de Vest din Timișoara

5. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

6. Universitatea din Oradea

7. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

8. Universitatea „Agora” din Municipiul Oradea

9. Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

10. Academia de Studii Economice din București

11. Academia Tehnică Militară din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE