18.06.2019 12:57

Programul vizitelor de evaluare externă (17.06.2019-21.06.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 17.06.2019-21.06.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Ovidius” din Constanța

2. Universitatea din București

3. Universitatea din Pitești

4. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

5. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

6. Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

7. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

8. Universitatea „Transilvania” din Brașov

9. Universitatea Politehnica Timișoara

10. Universitatea din Craiova

11. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

12. Universitatea din Petroșani

13. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE