18.02.2019 10:25

Programul vizitelor de evaluare externă (18.02.2019-22.02.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 18.02.2019-22.02.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Ovidius” din Constanța

2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Unviersitatea „Dunărea de Jos” din Galați

4. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

5. Academia de Studii Economice din București

6. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

7. Universitatea din Petroșani

8. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

9. Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE