18.03.2019 11:18

Programul vizitelor de evaluare externă (18.03.2019-22.03.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 18.03.2019-22.03.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Academia de Studii Economice din București

3. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

4. Universitatea Politehnica din București

5. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

6. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

7. Universitatea Tehnică de Construcții din București

8. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

9. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

10. Universitatea „Valahia” din Târgoviște
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE