18.06.2018 12:31

Programul vizitelor de evaluare externă (18.06.2018-22.06.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 18.06.2018-22.06.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din Craiova

2. Universitatea Politehnica din București

3. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

4. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

5. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

6. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

7. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

8. Unviersitatea „Titu Maiorescu” din București

9. Universitatea „Spiru Haret” din București

10. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

11. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

12. Universitatea „Athenaeum” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE