19.02.2018 09:45

Programul vizitelor de evaluare externă 19.02.2018-23.02.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 19.02.2018-23.02.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea Tehnică de Constrcuții din București

2. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Regele Mihai I al României” a Banatului din Timișoara

4. Academia de Studii Economice din București

5. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE