19.03.2018 13:52

Programul vizitelor de evaluare externă 19.03.2018-23.03.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 19.03.2018-23.03.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Academia de Studii Economice din București

2. Universitatea din Oradea

3. Universitatea din București

4. Universitatea Tehnică de Construcții din București

5. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

6. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

7. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

8. Universitatea „Politehnica” din București

9. Academia Tehnică Militară din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE