19.11.2018 12:28

Programul vizitelor de evaluare externă (19.11.2018-23.11.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 19.11.2018-22.11.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

2. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE