20.02.2017 15:04

Programul vizitelor de evaluare externă (20.02.2017-24.02.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 20.02.2017-24.02.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

2. Universitatea din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE