20.05.2019 15:03

Programul vizitelor de evaluare externă (20.05.2019-24.05.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 20.05.2019-24.05.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea din Craiova

3. Universitatea „Spiru Haret” din București

4. Universitatea „Politehnica” din București

5. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

6. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE