21.01.2019 09:13

Programul vizitelor de evaluare externă (21.01.2019-25.01.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 21.01.2019-25.01.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Unviersitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

2. Universitatea din Pitești

3. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

4. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

5. Unviersitatea „Ovidius” din Constanța

6. Academia de Studii Economice din București

7. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE