21.05.2018 12:34

Programul vizitelor de evaluare externă (21.05.2018-25.05.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 21.05.2018-25.05.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din Craiova

2. Universitatea de Vest din Timișoara

3. Universitatea „Transilvania” din Brașov

4. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

5. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE