25.10.2018 13:37

Programul vizitelor de evaluare externă (22.10.2018-26.10.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 22.10.2018-26.10.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Unviersitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napooca

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE