23.04.2018 12:38

Programul vizitelor de evaluare externă 23.04.2018-27.04.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 23.04.2018-27.04.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea de Vest din Timișoara

2. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

3. Academia de Studii Economice din București

4. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE