24.09.2019 08:53

Programul vizitelor de evaluare externă (23.09.2019-27.09.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 23.09.2019-27.09.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE