23.10.2017 11:58

Programul vizitelor de evaluare externă (23.10.2017-27.10.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 23.10.2017-27.10.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din Craiova

2. Universitatea „Ovidius” din Constanța

3. Universitatea „Vasile Alcsandri” din Bacău

4. Universitatea de Educație Fizică și Sport din București

5. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

6. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

7. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

8. Universitatea din Oradea
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE