26.06.2018 12:15

Programul vizitelor de evaluare externă (25.06.2018-29.06.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 25.06.2018-29.06.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Transilvania” din Brașov

2. Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș

3. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE