26.02.2018 10:32

Programul vizitelor de evaluare externă 26.02.2018-02.03.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 26.02.2018-02.03.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Academia de Studii Economice din București

2. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

3. Universitatea Politehnica Timișoara

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE