26.03.2018 13:42

Programul vizitelor de evaluare externă 26.03.2018-30.03.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 26.03.2018-30.03.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Politehnica” din București

2. Academia Tehnică Militară din București

3. Universitatea Politehnica Timișoara

4. Universitatea din Pitești

5. Unviersitatea „Valahia” din Târgoviște

6. Universitatea „Titu Maiorescu” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE