26.11.2018 11:21

Programul vizitelor de evaluare externă (26.11.2018-30.11.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 26.11.2018-30.11.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

3. Universitatea „Ovidius” din Constanța

4. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

6. Universitatea Politehnica din București

7. Universitatea „Sapienția” din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE