27.02.2017 09:13

Programul vizitelor de evaluare externă (27.02.2017-03.03.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 27.02.2017-03.03.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE