27.03.2017 09:44

Programul vizitelor de evaluare externă (27.03.2017-31.03.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 27.03.2017-31.03.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea din Pitești

3. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

4. Academia de Studii Economice din București

5. Universitatea Europeană „Dăgan” din Lugoj

6. Universitatea de Vest din Timișoara

7. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE