29.05.2018 10:57

Programul vizitelor de evaluare externă (28.05.2018-01.06.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 28.05.2018-01.06.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea din Craiova

2. Universitatea Politehnica din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE