28.10.2019 10:51

Programul vizitelor de evaluare externă (28.10.2019-01.11.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 28.10.2019-01.11.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea Creștină „Partium” din Oradea

2. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

3. Universitatea Politehnica Timișoara

4. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

5. Universitatea din București

6. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE