29.01.2018 15:30

Programul vizitelor de evaluare externă (29.01.2018-02.02.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 29.01.2018-02.02.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE