29.05.2017 10:51

Programul vizitelor de evaluare externă (29.05.2017-02.06.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 29.05.2017-02.06.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Transilvania” din Brașov

2. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

4. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

5. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE