29.10.2018 11:34

Programul vizitelor de evaluare externă (05.11.2018-09.11.2018)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 05.11.2018-09.11.2018 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Ovidius” din Constanța

2. Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

3. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE