30.09.2019 10:02

Programul vizitelor de evaluare externă (30.09.2019-04.10.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 30.09.2019-04.10.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE