30.10.2017 11:00

Programul vizitelor de evaluare externă (30.10.2017-03.11.2017)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 30.10.2017-03.11.2017 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca

3. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

4. Universitatea din Pitești

5. Universitatea „Politehnica” din București

6. Universitatea din Craiova
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE