21.02.2017 13:09

Sesiune de formare a experţilor evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) organizează, în perioada 23 - 24 februarie 2017, la Universitatea “Transilvania” din Braşov, o sesiune de formare a experţilor evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS (RNE ARACIS) în intervalul 2014 - 2016.

La această sesiune vor participa peste 100 de experți evaluatori înscriși în RNE ARACIS, alături de membri ai Consiliului ARACIS, președinți și secretari ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate ale ARACIS.

Principalele teme care vor fi prezentate şi dezbătute pe durata acestei sesiuni sunt următoarele:

a. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă ale ARACIS: prezentare generală şi compatibilitatea cu noile standarde şi linii directoare europene (ESG);

b. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior: prezentare generală (scop, proceduri, calendar, mijloace şi instrumente);

c. Elemente de etică şi conduită pe durata vizitelor de evaluare externă;

d. Standardele EUR-ACE aplicate la evaluarea externă a programelor de studii din domeniile inginerești: scop, proceduri, instrumente;

e. Bune practici în evaluarea externă instituțională și a programelor de studii universitare de licență/master.

Următoarea acțiune de formare a experţilor evaluatori înscrişi în RNE ARACIS va fi organizată în perioada 16 – 17 martie 2017, la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

21 februarie 2017

ARACIS, Biroul Comunicare și Relații Publice

E-mail: office@aracis.ro

Telefon: 021.206.76.32
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE